Caută în site

Biserica reformată Deva

În registrul dijmei papale din 1332, Deva figurează deja ca târg, şi împreună cu cetatea este considerată ca fiind proprietatea voievodului ardelean. Vladislav I al Ungariei a sistat dreptul de proprietate al voievodului ardelean asupra domeniului şi a dăruit cetatea, respectiv târgul lui Iancu de Hunedoara şi urmaşilor săi.

Datorită importanţei sale, domeniul avea probabil şi o biserică parohială, aceasta fiind atestată documentar pentru prima dată în registrul dijmei papale din 1332. Nu se cunoaşte cu exactitate data la care –  în perioada reformei din Transilvania – aceasta a devenit biserică reformată, însă primul preot cunoscut a fost András Sándor Tordai, care şi-a început activitatea la Deva probabil în 1564.

Conform aprecierii lui Géza Entz biserica medievală, modificată de mai multe ori de-a lungul istoriei, era datată în secolul al XIII-lea. Prima modificare semnificativă a avut loc probabil la sfârşitul secolului al XIV-lea, când în locul corului romanic s-a construit un cor gotic poligonal, lăţimea acestuia fiind identică cu lăţimea navei bisericii. Nava bisericii romanice a fost o construcţie cu tavan, simplu, partea sudică fiind mărginită de nişe. Faţada principală era dominată de un turn clopotniţă masiv, la nivelul superior al acestuia funcţionând din secolul al XVI-lea un orologiu. Coiful turnului şi-a căpătat forma finală în 1868: un coif acoperit cu şindrilă, sprijinit pe un foişor din lemn.

Biserica medievală la sfârşitul secolului al XIX-lea a ajuns într-un stadiu avansat de degradare. Comunitatea reformată de atunci a organizat o colectă pentru renovarea bisericii. Datorită unei propagande eficace, colecta a dat rezultate, însă din motive necunoscute, lucrările de renovare nu au fost începute. Până în 1898 clădirea a ajuns într-o stare atât de degradată, încât, conform expertizei de specialitate, n-ar mai fi avut rost renovarea ei, fiind mai oportună demolarea sa şi construirea unei biserici noi. Comunitatea a contestat această hotărâre, totuşi în 1899 au fost demolate nava şi turnul, iar după opt ani şi corul gotic.

Concursul de proiecte pentru construirea bisericii noi a fost publicat în toamna anului 1906. Dintre cele şaisprezece proiecte, locul întâi şi locul doi au fost câştigate deopotrivă de doi arhitecţi din Szentes (Ungaria): premiul întâi i-a revenit lui József István Dobovszky, iar premiul al doilea lui Pál Tóásó. Lucrarea lui Dobovszky a cuprins trei proiecte posibile, între care erau diferenţe de stil, de mărime, respectiv de preţ. Comisia a ales lucrarea cu bugetul cel mai avantajos, însă în locul clădirii în stil neogotic din cadrul acestui proiect, a optat pentru clădirea neoromanică din lucrarea cealaltă – mai scumpă – în mărime mai mică. Posibilităţile financiare ale eparhiei erau destul de limitate, situaţie dovedită şi de faptul că la publicarea concursului aceasta dispunea doar de 40.000 de coroane din bugetul total estimat de 100.000 coroane, încercând să completeze suma din împrumuturi şi impozite suplimentare de construcţie, respectiv prin valorificarea clenodiilor bisericii vechi.

Informații multiple asupra Bisericii reformate Deva puteți consulta din diverse surse externe:

Protected by Webpro.ro