Caută în site

Sinagoga din Deva

Sinagoga din Deva a fost construită în anul 1890, respectând planurile arhitectului Knapp Ferencz, în scopul de a se servi întreaga comunitate evreiească a orașului. Clădirea a fost declarată monument istoric.

Fiind puțin încăpătoare, sinagoga din Deva a permis construirea unei a doua sinagogi, chiar în curtea sa. Cea de-a doua sinagogă a avut la bază proiectul lui Incze Lajos.

Comunitatea evreiasca din Deva era, la inceput de secol XIX, destul de numeroasă, implicându-se în nenumărate acțiuni caritabile, realizate în sprijinul întrajutorării persoanelor nevoiașe și copiilor.

Acum clădirea sinagogii poartă încă însemnele poporului evreu, însă este goală, iar o parte din ea a fost transformată înt-un spaţiu comercial. În urmă cu un deceniu, mai erau doar câteva familii de evrei în Deva, păstorite de rabinul Max.

Evreii se mai întâlneau de sărbători, în sinagogă, dar tradiţia a pierit o dată cu moartea rabinului şi cu plecarea evreilor. Sinagoga mai păstrează manuscrisele Torei, din care ultimul rabin ţinea predicile. În anii trecuţi urmaşii acestuia au pus în discuţie transformarea imobilului într-un muzeu, însă iniţiativa nu s-a concretizat până în prezent.

Protected by Webpro.ro