Caută în site

Centrul Cultural Drăgan Muntean

Centrul Cultural „Dragan Muntean” este instituție publică de cultură subordonată Consiliului Local Deva.

Centrul Cultural „Dragan Muntean” organizează sau facilitează desfașurarea activităților educative, de instrucție și cultural artistice prin simpozioane, sesiuni de comunicari, mese rotunde, lectorate, conferințe, expuneri, colocvii, dezbateri, festivaluri, concursuri, cenacluri literar-artistice, expoziții, spectacole, seri muzical-literare, etc.

Totodată instituția elaborează și desfășoară programe și proiecte în domenile: formativ-educativ, cultural-artistic:

  • Cursuri și concursuri de inițiere și dezvoltare a aptitudinilor creative
  • Cursuri de pregătire în diverse meserii – Programe de reconversie profesională
  • Cursuri tehnico-aplicative
  • Activități specifice de stimulare a creației și interpretării în domeniul literaturii, artelor plastice, muzicale, coregrafice.

Orar: Luni – Vineri: 7 – 21

Relații cu publicul: Zilnic: 10 – 13

Adresa: Deva, Piata Victoriei nr. 4

Telefon:

Protected by Webpro.ro