Caută în site

Cetatea Orăştiei

În centrul Orăştiei se află ruinele cetăţii de altădată, cu zidul de apărare ce constituia un sistem de fortificaţii medievale specifice.

Cetatea din Orăştie este a fost amintită documentar încă din 1544 de către Sebastian Munster, iar pe la 1560 de către Giovanandrea Gromo. La sfârșitul secolului al XIX-lea, o descriere a cetății o datorăm lui A.Amlacher. Acesta amintește că fortificația de la Orăștie a avut mult de suferit în timpul invaziilor turcești din 1438 și 1479 (când a avut loc lupta din Câmpul Pâinii), fiind asediată în 1561 și renovată în 1631.

Aşa cum apare astăzi, fortificaţia de la Orăştie avea o formă rectangulară, cu latura de est uşor semicirculară.
Pe parcursul vremii, zidurile au fost reparate în diferite puncte cu piatră şi cărămidă.

În incinta cetăţii se situează ansamblul constituit din biserica reformată construită în secolul XIV şi biserica evanghelică construită în sec XIX.  În aceeaşi incintă se află şi rotonda ecleziastică care reprezintă un ansamblu arheologic situat sub nivelul solului datând din sec. XI şi conţinând zidurile unei construcţii bisericeşti.

Informații multiple asupra Cetății Orăștie puteți consulta din diverse surse externe:

Informații asupra traseului:

Protected by Webpro.ro